top of page

ELEVREGLEMENT

1.1 Dersom en elev begynner midt i et semester vil det bli trukket fra antall undervisningsdager på semesteravgiften.


1.2 Dersom eleven ikke ønsker å fortsette, skal det sendes en skriftlig beskjed til skolen per mail før semesteret starter. Det holder ikke med en muntlig beskjed til lærer. 


1.3 Elevplassen blir bindende når eleven velger å møte til første undervisning. Man kan ikke si opp elevplassen midt i et semester. Dersom elevplassen ikke sies opp senest 2 uker før nytt semester, løper den automatisk videre for et nytt semester.


1.4 Prøvetime: alle nye elever kan få en prøvetime. Dette må også avtales på forhånd. Dersom eleven ikke ønsker å fortsette etter prøvetimen, må det gis skriftlig beskjed til skolen før neste undervisning. Møter eleven opp til neste undervisning, blir elevplassen bindende ut semesteret.

FAQ

Kan jeg begynne midt i et semester?

Ja. Vi har løpende påmelding hele året og du kan begynne når det passer deg. Du betaler selvfølgelig ikke for de gangene du har gått glipp av og beløpet trekkes fra semesteravgiften ved oppstart.

 

Hvor mange undervisninger er det per semester?

Antall undervisningstimer varierer fra semester til semester. Vårsemesteret er noe lenger enn høstsemesteret. Vi følger samme skolerute som de kommunale skolene i Stavanger. 

 

Hvilke dager og tidspunkt er det undervisningen pågår?

Undervisningen pågår mandag-fredag mellom kl.14:00-20:30. 

 

Hva er aldersgrensen?

Vi har ikke noen fast aldersgrense. Det er opp til foreldre å avgjør om eleven er klar for å lære seg et instrument. Undervisningen er både for voksne og barn. 

 

Kan semesteravgiften delbetales?

Beløp over 4500,- kan delbetales. Dette avtales ytterligere med skolen før oppstart.  

 

Trenger eleven eget instrument?

Nei. Vi har masse instrumenter som kan brukes til undervisning dersom du ikke helt har bestemt deg hvilket instrument du vil kjøpe. Vi kan også låne ut instrumenter helt gratis i kortere perioder dersom dette avtales på forhånd. Vi anbefaler alle elever å ha eget instrument til hjemmeøving. 

 

Timeplanen min har endret seg. Kan jeg endre/bytte undervisningstid?

Ja. Dersom du har noe som kommer i veien for undervisningen og ønsker å endre tid/dag, er vi behjelpelige med dette. Send oss en mail så endrer vi tidspunktet for deg. 

 

Kan jeg bytte lærer?

Ja. Noen har bedre kjemi sammen enn andre og nettopp derfor er det helt i orden å endre lærer dersom det er ønskelig. Du kan endre både tidspunkt og lærer midt i semesteret. 

 

Arrangerer dere konserter?

Ja. Det vil bli satt opp to konserter årlig. En julekonsert og en sommerkonsert hvor vi inviterer venner og familie. 

 

Jeg ønsker å søke om plass, hva gjør jeg videre?

Fyll ut søknadskjemaet fra menyen over. Du vil få et svar i løpet av kort tid med informasjon om ledige tidspunkt. Når vi har blitt enige om en undervisningstid som passer både deg og lærer, kan du møte til din første undervisning samme uke eller når du selv ønsker å begynne.

bottom of page